Kam na cyklo výlet...?

Sport Hotel Sletiště se nachází přímo u kladenského cyklistického okruhu 0017, tudíž je ideálním výchozím bodem pro vaše cyklotoulky po okolí Kladna. Od října 2015 jsme součástí projektu Cyklisté vítáni, čili zázemí pro cyklisty je pro nás samozřejmostí (úschovna kol, zapůjčení nářadí pro běžnou údržbu kola, prodej cyklomap).

Níže pro vás nabízíme typy na zajímavé cíle v rámci vašich cyklovýletů.


Cyklotrasy v okolí Kladna

Kladenský okruh 0017 – délka 33 km

Trasa vede lesy kolem města Kladna a je určena především pro rekreační cyklistiku. Výchozím bodem je Městský stadion Sletiště (v bezprostřední blízkosti našeho hotelu), kde se nachází jedna z orientačních map s popisem cyklotras. Prochází klidným, převážně rovinatým terénem lesů a polí obklopujících Kladno. Je vedena po různých komunikacích, silnicích III. třídy, převážně však po zpevněných lesních a polních cestách. Povrch cyklotras je upraven, takže se zde ani za deštivějšího počasí netvoří bláto. Vzhledem ke svému rekreačnímu charakteru je trasa vhodná pro nejširší okruh cykloturistů včetně rodin s dětmi. Na tomto okruhu je na viditelných místech umístěno celkem 13 infotabulí s popisem místa, na kterém se právě nacházíte. Zároveň tato trasa slouží jako naučná.

Zajímavá místa na trase nebo v její blízkosti

Počátek a konec cyklookruhů se nacházejí v centrální části Sportovních areálů města Kladna.

Odbočka 0017A vede směrem na Velkou Dobrou okolo mohylového pohřebiště ze střední doby bronzové s 58 mohylami. Na největší mohyle byl v 50. letech 20. století postaven pietní pomník. Z trasy 0017 se lze napojit na nově vzniklou cyklostezku 8182, která vás zavede do oblasti přírodního parku Povodí Kačáku. V lese za Bressonem odbočuje cyklotrasa k bývalému dolu Mayrau s hornickým skanzenem. Pokračuje až na Vinařickou horku – zajímavý sopečný útvar s výhledem do dalekého okolí a naučnou stezkou Vinařická hora o délce 2,5 km, ležící na sever od Kladna. Jde o dávno vyhaslý vulkán, jeho vyvřeliny vytvořily tuto charakteristickou krajinnou dominantu.

Od nádraží Kamenné Žehrovice lze mimo trasu 0017 jet po upravené lesní cestě, později po asfaltce až do Srb k restauraci Racek na břeh Turyňského rybníka, který je oblíbeným místem procházek. Poté je možné pokračovat po asfaltové silnici s minimálním provozem do obce Kačice a pak proti proudu Loděnického potoka (Kačáku) do Čelechovic a Stochova k Svatováclavskému dubu. Z tohoto místa lze využít nové cyklotrasy 8247 na Nové Strašecí nebo 8246 na Mšecké Žehrovice. Na západ od Čelechovic leží chatová oblast u rybníků Bucek a Punčocha, kam se vydáme trasou 0102. Ze Srb lze odbočit na Tuchovice po 8185 do Lán.

Z okruhu 0017 lze v úseku mezi Engertem (název bývalého dolu) a křižovatkou Na Lintlochu odbočit a podél bývalého přírodního lesního divadla sjet z kopce na Kladna-Švermova.

Z osady Ferdinandka (důl provozovaný v letech 1875 – 1917) vede z okruhu odbočka k přírodnímu parku Čabárna a nově vybudované víceúčelové nízkoenergetické budově – Centra ekologické výchovy dle návrhu Ing. Arch. Jana Červeného, odkud je možné se vrátit lesní cestou podél urnového háje Theinfeld. Stezka prochází lesoparkem Bažantnice s rekultivovaným rybníkem a upravenými cestami a můstky přes meandry potůčků. Na východním okraji se nachází zmodernizované letní koupaliště.

Zastavíme na křižovatce U Obrázku. Od nepaměti zde visel obrázek Panny Marie a spatřit jej můžete i nyní. Místo bylo slavnostně obnoveno v roce 2004. O rok později zde byla instalována replika hraničního kamene, který tu stával již v 16. století. Mimo okruh cyklostezky naleznete nedaleko rozhlednu Kožova hora a sportovní letiště Velká Dobrá.

Na severovýchodní trase 0017 ze Dříně do Dubí mineme pietní místo U Jána, kde se nachází památník obětem 2. světové války. Zde se 0017 kříží s 0105, tzv. Svatováclavskou stezkou. Lesnaté místo sloužilo zaměstnancům hutí Poldi jako úkryt. Shodou nešťastných okolností však právě sem dopadla spojenecká letecká bomba a usmrtila několik desítek lidí.

Cyklotrasa 0018 z Okoře do Družce – délka 28,3 km

Trasa směřuje jihozápadním směrem od Okoře přes Lidice, Hřebeč, Velké Přítočno a Doksy do Družce. Spojuje Dolní Povltaví s Křivoklátskem. Vede po málo frekventovaných silnicích a částečně po zpevněných lesních i polních cestách okruhu 0017. Je nenáročná, vhodná i pro rodiny s dětmi. Z této cyklotrasy je možnost napojení na dálkovou cyklotrasu č. 2 Praha – Drážďany a v Družci na dálkovou cyklotrasu č. 201 Praha – Rakovník – Jesenice – Plzeň, procházející Kladenskem. Na stávající cyklotrasu 0101 je možné napojení z Peklova trasou 0101A.

Zajímavá místa na trase nebo v její blízkosti

Okoř

Zřícenina gotického hradu, založeného v polovině 14. století při raně gotické kapli z let 1260 – 1270 s věkem neztrácí kouzlo a živost. Přilehlé okolí je v současnosti využíváno k pořádání letních hudebních festivalů.

Buštěhrad

Dle první písemné zprávy z roku 1352 původně Buštěves. Naleznete zde zbytky hradu a značně zchátralý zámek, byl v posledních letech rekonstruován. Buštěhrad svým pobytem nejvíce proslavil spisovatel Ota Pavel, a proto je tu i jeho muzeum.

Budeč

Cyklotrasa 0105 nás v Budči zavede k rotundě sv. Petra a Pavla. Jde o jednu z nejstarších památek z dob osidlování kmenem Čechů. V 9. a 10. století zde bylo založeno přemyslovské hradiště.

Lidice

Obec byla v roce 1942 vyhlazena nacisty. Na území naleznete pietní území prohlášené za národní kulturní památku, které je správě památníku Lidice.

Lány

Po cyklotrase 0018 dorazíme až do Družce, kde se napojíme na cykloturistickou trasu 201. Lánský zámek, v současnosti sídlo prezidentů republiky, pochází z roku 1589 a leží na okraji Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. V obci naleznete Muzeum T. G. Masaryka a jeho nově odhalenou jezdeckou sochu. Další turistickou zajímavostí je muzeum sportovních vozů různých typů a značek.

Velké Přítočno

Ve středověku zde stávala tvrz, jejíž zbytky byly možná základem panského dvora, postaveného za velkokněžny Toskánské. Dnes se tu můžete posilnit v moderní restauraci.

Doksy

Obec leží na hranici přírodního parku Povodí Kačáku. Jistě vás v ní zaujme barokní kaplička se socho sv. Jana Nepomuckého.

Družec

Na památku zahžehnání morové rány zde byly zasazeny tři kříže – družecká kalvárie. U kostela Nanebevzetí Panny Marie je u hřbitovní zdi menhir zvaný Zkamenělec, do nějž byl kdysi ve třech jazycích vytesán nápis: „Falešně přísahající člověk zde v kámen obrácen jest.“