Turistické zajímavosti

TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI

Kladenský zámek

Kladenský zámek se nachází v centru města a je jednou z jeho nejstarších staveb. Původní výzdoba interiérů se bohužel nedochovala, s výjimkou Kaple sv. Vavřince, která zůstává historicky nejcennější částí zámku. Právě Kaple sv. Vavřince je součástí historického okruhu, do kterého patří také náhrobní kameny a pracovna břevnovského opata. Milovníci umění zas jistě ocení probíhající výstavy v Galerii Kladenského zámku nebo Kabinetu fotografie. A pro malé návštěvníky – ale nejen pro ně – máme zpřístupněnou jedinečnou stálou expozici s názvem Zdeněk Miler nejen Krtek, která přibližuje život a dílo slavného výtvarníka a kladenského rodáka. Ve spojení se jménem Zdeňka Milera samozřejmě nesmí chybět ani originální Krtkova herna, ve které se děti dosyta vyřádí. Dospělí se mezitím mohou dozvědět zajímavosti o Krtčím letu do vesmíru anebo nahlédnout do Milerovy pracovny, která je vybavena originálním umělcovým nábytkem a pomůckami. Součástí prohlídky je také vstup do simulované důlní štoly, která přibližuje historii hornictví na Kladensku. K zámku přiléhá romantická zahrada plná květin, stromů a dalších zajímavých prvků, včetně obnoveného historického sanktuária. Pořádají se zde svatby, kulturní akce a již dlouhá léta zde žijí dvě medvědice Marta a Míša.

Náměstí Starosty Pavla

Hlavní a zároveň také nejstarší náměstí v Kladně. Na náměstí se nachází kostel Na nebevzetí Panny Marie, hlavní římskokatolický svatostánek města. Dominantou spodní části náměstí je kladenská radnice, novorenesanční stavba z konce 19. století, sloužící kladenskému magistrátu. Na náměstí je dále k vidění téměř desetimetrový barokní mariánské sousoší, výpravné pískovcové sousoší z konce 18. století.

Kaple sv. Floriána

Stavba postavená v barokním slohu, nacházející se na třídě T. G. M.

Sládečkovo vlastivědné muzeum

Muzeum sídlí v bývalé ředitelské vile Pražské železářské společnosti v blízkosti areálu bývalých kladenských hutí. Můžete zde navštívit expozici věnovanou historii Kladna od pravěku, baroka až po 19. století. Dále jsou zde krátkodobé, tematicky různorodé výstavy, akce pro rodiny s dětmi, workshopy či přednášky. V letních měsících si navíc můžete na recepci zapůjčit několik rodinných her ke strávení příjemného času v muzejní zahradě. Více na: www.omk.cz

Zoopark Zájezd

Je malá, dynamicky se rozvíjející zoo v obci Zájezd nedaleko Buštěhradu, 10 km od města Kladna, 45 min z centra Prahy, rozkládající se na necelých 2,5 ha. Chovají přes 40 druhů exotických a domácích zvířat. Těšit se můžete na několik druhů lemurů a drápkatých opiček, velbloudy, lamy, urikaty, karakaly, rysy, klokany a různé druhy papoušků a dravých ptáků. V letních měsících v zoo najdete jedinečnou expozici chameleonů, kterou jinde v Česku neuvidíte. Nejen pro děti je k dispozici otevřený kontaktní zookoutek s domácími zvířaty. Po celý rok jsou připravovány nejrůznější zábavné a naučné programy, např. komentovaná krmení, prohlídky s průvodcem, ukázky dravých ptáků, soutěže pro děti, křtiny a spoustu dalších. Otevírací doba: každý den 9:00 – 18:00 hod. Vstupné: Dospělí 120 Kč | Děti, senioři 75 Kč | Rodina 2+3 350 Kč | Děti do tří let + ZTP/P zdarma | Parkovné 40 Kč/den

Záchranná stanice pro zraněné živočichy AVES – Čabárna

Záchranná stanice byla založena v roce 2000 a je součástí celorepublikové sítě záchranných stanic. Jejím základním cílem je pomáhat zraněným a opuštěným živočichům z volné přírody, kteří jsou po uzdravení opět vypouštěni do přirozeného prostředí. Svou činností se snaží přispívat k zachování biologické rozmanitosti a zdravého životního prostředí na Kladensku a podílí se na záchovných programech ohrožených druhů živočichů. Část stanice je otevřena veřejnosti, čímž přispívá k jejímu vzdělávání a osvětě. Otevírací doba: v létě každý den 9:00 – 17:00 hod., v zimě 9:00 – 16:00 hod.
V sousedství postavilo Statutární město Kladno ekocentrum, kde působí Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna, o.p.s. Věnuje se zejména vzdělávání dětí a mládeže prostřednictvím ekologických výukových programů, pobytů a zájmových kroužků. Budova je pro návštěvníky přístupná pouze při některých osvětových akcích pro veřejnost.

Hrad Křivoklát

Národní kulturní památka v podobě hradu Křivoklát, se nachází v CHKO Křivoklátsko, nedaleko Lánské obory, zhruba 40 min od Kladna. Pokud si chcete rezervovat některou z prohlídek hradu, k dispozici je e-mail rezervace@krivoklat.cz. Pro více informací volejte na telefon 313 558 440 nebo 724 802 700.

Adventure golf Horní Bezděkov

Možnost zahrát si minigolf v příjemném prostředí. Více na: www.adventuregolf.cz

Golf Botanika

Pro milovníky golfu je zde dvanáctijamkové hřiště. Více na: www.arealbotanika.cz

Zámek Lány

Barokní zámek Lány se nachází ve stejnojmenné obci zhruba 20 km od Kladna ve směru na Stochov a Nové Strašecí. Z důvodu toho, že lánský zámek slouží jako letní sídlo prezidenta republiky, je veřejnosti nepřístupný, ale za prohlídku stojí rozlehlý zámecký park a palmový skleník. Návštěvní doba parku: duben – říjen – středy a čtvrtky 14:00 – 18:00 hod., soboty, neděle a svátky 10:00 – 18:00 hod. Vstupné 15 Kč.